böyütmək

böyütmək
f.
1. Böyük eləmək, iriləşdirmək; genişləndirmək. Şəkli böyütmək. Otaqların arasını açıb böyütmək. Bağın sahəsini böyütmək. – Əhməd elə fikir eləyirdi ki, . . özü qazandığı pulların köməyi ilə alverini böyüdəcək, bir neçə gündən sonra, birinci tacirlər sırasına daxil olacaqdır. B. T.. // İri, böyük göstərmək. Mikroskop şeyləri dəfələrlə böyüdür. // Mübaliğə etmək, şişirtmək. Məsələni böyütmək lazım deyil.
2. Boya-başa çatdırmaq, tərbiyələndirmək, yetişdirmək. Qızı nənəsi böyütmüşdür. Uşaq böyütmək çətin işdir. – Məmməd uşaqlarını böyüdüb, müəyyən yaşa yetirdikdən sonra bunları məktəbə qoydu. «Aşıq Qərib». <Çimnaz:> Bu daxmada sənin kimi qız, Bülənd kimi oğul böyütmüşəm ki, bütün dünyanın xəzinələrinə dəyişmərəm! Ə. Ə..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • böyütmə — «Böyütmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iste’zam — ə. böyütmə, böyük sayma, böyük göstərmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • genəltmək — f. 1. Gen etmək, eninə böyütmək, gen hala salmaq. Paltarı genəltmək. Şalvarın belini genəltmək. // Geyib böyütmək, enlətmək. Cemperi geyib genəltmək. // Dərman və s. təsiri ilə genişlətmək, enlətmək. İynə vurub damarları genəltmək. Gözünə damcı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • artırmaq — f. 1. Miqdarını, çəkisini çoxaltmaq; həcmini, sahəsini böyütmək. Məhsulu artırmaq. Malların sayını artırmaq. Əkin sahəsini artırmaq. Gəliri artırmaq. – Sən də artır öz əlinlə zəfərlərin sayını! S. V.. 2. Əlavə etmək, üstünə gəlmək. Beşin üstünə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • genişləndirmək — f. 1. Genəltmək, eninə daha da böyütmək. Yolu genişləndirmək. Hüdudları genişləndirmək. – Yazda güclü sel gəldiyindən çay daşmış, yatağını xeyli genişləndirmişdi. Ə. Vəl.. 2. Sayca artırmaq, böyütmək, daha da artırmaq, inkişaf etdirmək. Ticarəti… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mübaliğə — is. <ər.> 1. Bir şeyi həddindən artıq şişirtmə, böyütmə, artırma. <Zeynal> deyirdi ki, «mənim aylıq mədaxilim beş yüz manatdır». Bu sözlər, mübaliğə də olsa, həqiqətə yaxındı. S. H.. Mübaliğə başqa, yalan başqadır. Qant.. Demək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pərvəriş — is. <fars.> Bəsləmə, yediribiçirmə, qulluq etmə, yetişdirmə, qulluq, tərbiyə. Üç körpə uşağın pərvəriş, təlim və tərbiyəsi anam Dürnisənin öhdəsinə düşür. S. S. A.. Pərvəriş tapmaq (etmək) – böyümək, inkişaf etmək, yetişmək. . . Hər bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şişirtmək — f. Üfürüb doldurmaq, köpürtmək, qabartmaq, şişkin hala gətirmək. Şarı şişirtmək. Ordlarını şişirtmək. – Zurnaçılar ordlarını şişirdib, gözlərini süzürdülər. Ç.. Nəriman əmi ordlarını şişirdərək əlini başına çəkib, məzəmmətlə Murada baxdı. İ. Ə..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yekəltmək — f. 1. Böyütmək, iriləşdirmək. // məc. Şişirtmək, böyütmək, yekə göstərmək. Xırda məsələni yekəltmək lazım deyil. 2. məc. Böyük tutmaq; qürrələnmək. Özünü az yekəlt. – Aslan özü bilmədən özünü dartıb yekəltmək istədi. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yetirmək — f. 1. Bir şeyi, yaxud bir sözü (xəbəri, məlumatı) başqa bir kəsə və ya yerə hər hansı bir vasitə ilə çatdırmaq. Məktubu sahibinə yetirmək. Məndən ona salam yetir. – Şah Abbas o saat əmr elədi, lazımi xəbəri firəng elçilərinə yetirdilər. M. F. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”